Muligheter for leverandørkjeden

Kompetanse og teknologi fra Norges olje- og gassektor er et godt utgangspunkt for en rask utvikling av en norsk offshore havvindindustri. Vi forventer at lokale leverandører og forskningsinstitusjoner vil jobbe sammen med utviklere for å bygge en sterk verdikjede som vil fremskaffe innovative og kostnadseffektive løsninger.

Norsk erfaringsoverføring

Utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge har gitt oss muligheter til å utvikle norsk kompetanse og teknologi, som ikke bare ivaretar nasjonale krav, men som også har banet vei for betydelig internasjonalisering av en sterk norsk leverandørindustri. Vi forventer en lignende utvikling innen havvind. Vi har vilje og evne til å overføre og bruke all den erfaring og kunnskap vi har ervervet fra olje og gass, til å bygge en ny norsk storindustri.

En sterk verdikjede

Skjoldblad har betydelig erfaring med leverandørmiljøene og utvikling av sterke verdikjeder. Vi vil samhandle med leverandører, forskningsinstitusjoner og akademia for å stimulere til innovasjon og forstå og utnytte potensialet. Dette står sentralt hos oss i forbindelse med de kommende konsesjonsrundene i Norge, men også i et større og videre perspektiv av den eksisterende globale havvindporteføljen til våre eiere. Gjennom sin verdensomspennende tilstedeværelse har Iberdrola, Valinor-gruppen og TotalEnergies allerede vist seg å være en døråpner for norske leverandører globalt.

Åpen og teknologinøytral

I vår streben etter innovative og kostnadseffektive utviklings-, installasjons- og driftsløsninger vil vi være åpne og teknologinøytrale. Dette gjelder både flytende og bunnfaste installasjoner, enten de er stål- eller betongbaserte, samt turbinteknologi, fortøyning, kabling, transformatorstasjoner, nettforbindelser, drift og vedlikehold, og tilhørende monitorering.

Et hav av muligheter

Interessert i å være en del av dette nye, norske industrieventyret? I forbindelse med de kommende havvind-mulighetene i Norge, vil vi gjerne samarbeide med norske leverandørselskaper og andre interessenter. Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter, vennligst kontakt oss så svarer vi så snart som mulig.


Peder Sortland

Eleni Gaki - skjoldblad

Eleni Gaki

Øyvind Gundersen

Øyvind Gundersen


Leverandørdatabase

Vennligst fyll ut og send inn skjemaet for å bli lagt inn i vår leverandørdatabase. Takk for din interesse!

I denne artikkelen