Skjoldblad består av «skjold» og «blad».

Vårt selskapsnavn er inspirert av planten skjoldblad, som vokser i værhardt vestnorsk kystmiljø.

Navn og logo uttrykker en forpliktelse til å bidra til en sterk, norsk verdikjede for havvind, skape lokale arbeidsplasser og anvende ny og innovativ teknologi til å levere ren energi til norsk industri og forbrukere.


Våre forpliktelser

Beskytte klimaet og naturen

Vi lever i en tid der klimaendringer truer det sårbare miljøet som er grunnlaget for vår eksistens. Skjoldblad vil jobbe med å redusere karbonavtrykket og møte klimaendringene gjennom produksjon av ny, ren kraft fra havvind som også vil skape nye, grønne arbeidsplasser i Norge.

Samhandling

I Skjoldblad tror vi på en langsiktig industriell tilnærming til den lovende havvindindustrien, med et lokalt fundament der utviklere, leverandørkjede, myndigheter, akademia og andre sentrale interessenter samarbeider for å utvikle ny industri i Norge.

Etablere norske arbeidsplasser

Vi vil ha betydelig fokus på å styrke lokal industrikompetanse, utvikle norske leverandørkjeder og skape nye, grønne, lokale arbeidsplasser. Skjoldblad vil utnytte sine eieres omfattende erfaring med å levere vindprosjekter i kommersiell skala over hele verden. Dette kan være etablering av nye arbeidsplasser eller innebære at vi legger til rette for en overgang fra olje og gass til havvind.


Navn og logo

Planten skjoldblad vurderes som nær truet. Dette er en plante som tåler sjøsprøyt, og på en stengel vokser bladene i et fellesskap. Planten representerer hva vi i Skjoldblad står for: Styrke, samhandling og vekst er sentrale faktorer i arbeidet med å bygge en sterk havvind-industri i Norge. Logo er inspirert av formen til historiske/tradisjonelle vindmøller og planten skjoldblad. Ordet skjoldblad består av «skjold» og «blad». Dette er et uttrykk for at vår satsing skal gjøres ved utnyttelse av vindenergi gjennom banebrytende industriell teknologi og levering av energi til norske husstander og bedrifter.