TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind vil gjennom Skjoldblad tilføre betydelig industriell, sosial og økonomisk verdi til den lovende havvindindustrien i Norge.

Vi kan sammen vise til havvindprosjekter med en pipeline på mer enn 80 GW. Skjoldblads eiere og prosjektutviklere har i et halvt århundre vært sentrale aktører i utviklingen av norsk energiindustri, både offshore og onshore.


Total Energies

Energiomstilling i verdensklasse

TotalEnergies er et globalt multienergiselskap som produserer og markedsfører energi i en global skala: olje og biodrivstoff, naturgass og grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. Våre 105 000 ansatte er forpliktet til energi som er stadig rimeligere, renere, mer pålitelig og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. TotalEnergies er aktiv i mer enn 130 land, og setter bærekraftig utvikling i alle dens dimensjoner i hjertet av sine prosjekter og operasjoner for å bidra til menneskers velvære, og ivaretakelse av klimaet.

TotalEnergies produserer et bredt spekter av energi på global skala og har vært en sentral aktør i utviklingen av industrien på norsk sokkel i mer enn et halvt århundre. Noe vi kommer til å fortsette med i uoverskuelig fremtid.

Total Energies logo

Iberdrola

Pionerer i vinden

Iberdrola er et av verdens største energiselskaper og ledende innen fornybar energi. Selskapet går i front for energiovergangen til en lavkarbonøkonomi. Konsernet leverer energi til nesten 100 millioner mennesker i dusinvis av land. Med fokus på fornybar energi, smarte nettverk og løsninger for kunder, inkluderer Iberdrolas hovedmarkeder Europa (Spania, Storbritannia, Portugal, Frankrike, Tyskland, Italia og Hellas), USA, Brasil, Mexico og Australia. Selskapet er også til stede i vekstmarkeder som bl.a. Japan, Taiwan, Irland, Sverige og Polen.

Iberdrola har nesten 40 000 ansatte og hjelper til med å støtte 400 000 jobber på tvers av forsyningskjeden, med årlige anskaffelser på €12,2 milliarder. Iberdrola leder an ved å være et referansepunkt i kampen mot klimaendringer, og har investert mer enn €130 milliarder de siste to tiårene for å bidra til å bygge en bærekraftig energimodell, basert på sunne miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG; Environment, Social and Governance).

Iberdrola logo

Norsk Havvind

Større ambisjoner for fremtiden

Norsk Havvind er en nyopprettet uavhengig prosjektutvikler for havvind. Selskapet er majoritetseid av Valinor, som gjennom datterselskapet Norsk Vind har vært den ledende private utvikleren av landbaserte vindparker i Norge. Valinor har også gjort tidligfase-investeringer i banebrytende teknologiselskaper for å muliggjøre løsninger for morgendagen. Det nå børsnoterte Zaptec AS er ett eksempel.

Norsk Havvind logo