Skjoldblad på High Wind-konferansen, Stavanger mars 2024

Representanter fra Skjoldblad-konsortiumets partnere (Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind) deltok på High Wind-konferansen i Stavanger 12. mars.

High Wind-konferansen er et ledende møtested for industrien, beslutningstakere og andre aktører i hele verdikjeden for havvind i Nordsjøen.

Peter Robson, Iberdrolas senior miljøsjef for havvind, holdt også en presentasjon på konferansen om sameksistens med naturen. Peter har over 13 års erfaring med å levere økologisk overvåking, skadebegrensning og kompensasjonstiltak ved vindparker på land og til havs.

Peter gjentok Iberdrolas mål om å ha en netto positiv påvirkning på biologisk mangfold innen 2030 og viste hvilke tiltak vi iverksetter på våre havvindprosjekter i Storbritannia: East Anglia ONE, Marram Wind og Machair Wind, samt i Frankrike ved St Brieuc.

Relaterte nyheter