For oss betyr innovasjon proaktiv identifisering av bedre måter å gjennomføre våre prosjekter på ved å benytte lokale løsninger, utvikle ny teknologi og iverksette mer effektive system og prosesser.

Gjennom vår omfattende historie med utbygging av store energiprosjekt, inkludert havvind-parker, har vi i Skjoldblad erfaringen og kompetansen som setter oss i stand til å identifisere og håndtere risiko ved prosjektgjennomføring. Vi har ressursene og ekspertisen som kreves for å iverksette nye metoder og teknologi med akseptabel risiko.

Vi benytter vår kompetanse til å støtte industrien med utvikling i hele verdikjeden, fra ide og konsept til ferdig produkt.