Pionerer i et nytt, norsk industrieventyr

Et konsortium av selskaper som baner vei for fornybar energi, med lang erfaring i Norge og en visjon om å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri.

Utsira Nord skal bygges ut rundt 25 km utenfor kysten av Karmøy med en forventet kapasitet på rundt 1,5 GW.
Sørlige Nordsjø II ligger ca. 140 km utenfor kysten av Agderregionen og forventes utbygd i to faser, hvor hver fase har en kapasitet på rundt 1,5 GW.

Å spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge.

Nyheter & aktiviteter