Pionerer i et nytt, norsk industrieventyr

Et konsortium av selskaper som baner vei for fornybar energi, med lang erfaring i Norge og en visjon om å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri.

Utsira Nord skal bygges ut rundt 25 km utenfor kysten av Karmøy med en forventet kapasitet på rundt 1,5 GW.
Sørlige Nordsjø II ligger ca. 140 km utenfor kysten av Agderregionen og forventes utbygd i to faser, hvor hver fase har en kapasitet på rundt 1,5 GW.

Å spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge.

Nyheter & aktiviteter

14/05/2024
Representanter fra Skjoldblad-konsortiumets partnere (Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind) deltok på High Wind-konferansen i Stavanger 12. mars.
29/01/2024
Arrangementet ga Skjoldblad muligheten til å knytte kontakt med den norske delegasjonen i Glasgow.
15/11/2023
Skjoldblad har informert OED om at vi ikke vil delta i den kommende konkurransen om areal for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II.