Skjoldblad trekker seg fra havvindkonkurranse i Sørlige Nordsjø II

Skjoldblad har informert OED om at vi ikke vil delta i den kommende konkurransen om areal for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II.

Skjoldblad har gjennomført en grundig evaluering av muligheten og konkludert med at vi under rådende markedsforhold ikke vil delta i den kommende auksjonen. Vi har derfor ikke sett det som hensiktsmessig å søke om prekvalifisering av vårt konsortium.

Beslutningen påvirker ikke vår tilnærming til fremtidige konkurranser for havvind i Norge, inkludert Utsira Nord. Skjoldblad har stor tro på at havvind blir en viktig del av norsk industri fremover og vår ambisjon om å spille en sentral rolle i dette er uendret.

Relaterte nyheter