Skjoldblad på Floating Wind Days Haugesund, mai 2023

Konsortiet Skjoldblad (Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind) deltok på den internasjonale konferansen for fagfolk innen flytende offshore-vind på Floating Wind Days 2023, som ble holdt i Haugesund 24.-25. mai.

Med erfaring innen skipskonstruksjon, marineteknikk og som ledende pakkeforvalter for Iberdrola, deltok Skjoldblads Marc Caldes Colomar i en paneldebatt med bransjeeksperter for å dele refleksjoner om utviklingen av flytende teknologier, kapasiteten i forsyningskjeden og den uunnværlige muligheten for den norske forsyningskjeden.

Marc påpekte Norges innflytelse i forsyningskjeden for flytende vind over teknologi, testsentre og fasiliteter, skip og havner. For å bygge videre hvilket eksportpotensiale det ligger i flytende vind for Norge, delte spesialister innen forsyningskjeden fra Skjoldblads partnere TotalEnergies (Louise Thibierge) og Iberdrola (Suzanne MacKenzie) sine respektive internasjonale offshore vindprosjekt pipeliner.

Med fokus på erfaringsoverføring fra deres flytende vindprosjekter i Storbritannia, inkludert Iberdrolas MarramWind utenfor nordøstkysten av Skottland og TotalEnergies’ Erebus-prosjekt i Celtichavet, var budskapet å utnytte overførbare ferdigheter fra olje- og gassindustrien som støtter den grønne overgangen.

Relaterte nyheter