Skjoldblad har til hensikt å ta i bruk den beste tilgjengelige teknologien i alle prosjektfaser for å redusere miljø- og samfunnspåvirkningene knyttet til Utsira Nord og SN II havvindparker.

Bærekraftsforpliktelser

Skjoldblad vil arbeide innenfor rammene gitt av FNs bærekraftsmål og vil bidra til å lykkes med disse målene. Målene om å stoppe klimaendringer, Ren energi til alle og biologisk mangfold (Livet i havet og Livet på land) er spesielt relevante for Skjoldblads virksomhet.

FNs bærekraftsmål

Miljø

Vår modell for prosjektgjennomføring er basert på sunne miljømessige, sosiale og forretningsetiske (ESG) prinsipp. Vi er vårt ansvar bevisst for å beskytte naturen og klimaet med omsorg og varsomhet.

Vårt ansvar ligger også i å ivareta våre kunder, leverandører, underleverandører, ansatte og andre interessenter på samme varsomme måte.