Sørlige Nordsjø II ligger ca. 140 km utenfor kysten av Agderregionen og forventes utbygd i to faser, hvor hver fase har en kapasitet på rundt 1,5 GW.

I Sørlige Nordsjø II er det grunt nok til å sette opp vindturbiner som er festet til havbunnen, slik at prosjektene som utvikles og bygges her, vil ta i bruk bunnfast vindteknologi. Det forventes at første elektrisitet blir generert rundt år 2030. Vårt fokus vil være rettet mot effektiv bruk av areal for kraftproduksjonen, og ikke kun på installert produksjonskapasitet.


15/11/2023

Skjoldblad har informert OED om at vi ikke vil delta i den kommende konkurransen om areal for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II.

Skjoldblad har gjennomført en grundig evaluering av muligheten og konkludert med at vi under rådende markedsforhold ikke vil delta i den kommende auksjonen. Vi har derfor ikke sett det som hensiktsmessig å søke om prekvalifisering av vårt konsortium.

Beslutningen påvirker ikke vår tilnærming til fremtidige konkurranser for havvind i Norge, inkludert Utsira Nord. Skjoldblad har stor tro på at havvind blir en viktig del av norsk industri fremover og vår ambisjon om å spille en sentral rolle i dette er uendret.