Sørlige Nordsjø II ligger ca. 140 km utenfor kysten av Agderregionen og forventes utbygd i to faser, hvor hver fase har en kapasitet på rundt 1,5 GW.

I Sørlige Nordsjø II er det grunt nok til å sette opp vindturbiner som er festet til havbunnen, slik at prosjektene som utvikles og bygges her, vil ta i bruk bunnfast vindteknologi. Det forventes at første elektrisitet blir generert rundt år 2030. Vårt fokus vil være rettet mot effektiv bruk av areal for kraftproduksjonen, og ikke kun på installert produksjonskapasitet.

No results found.