I posisjon for en ny norsk havvindindustri

Utsira Nord

Sørlige Nordsjø II

Utsira Nord skal bygges ut rundt 25 km utenfor kysten av Karmøy med en forventet kapasitet på rundt 1,5 GW.
Sørlige Nordsjø II ligger ca. 140 km utenfor kysten av Agderregionen og forventes utbygd i to faser, hvor hver fase har en kapasitet på rundt 1,5 GW.

Havvind har potensial til å bli en ny, stor norsk industri med tusenvis av arbeidsplasser

Vårt konsortium har som mål å bidra til utviklingen av havvind i Norge generelt, og de første kommersielle norske havvindprosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II spesielt. Les mer om vår høringsuttalelse og oppsummering til Olje- og energidepartementet her.

Lokal kompetanse

Gjennom utvikling av fremtidige prosjekter i Norge vil vi fokusere på å styrke den lokale industrikompetansen og sikre suksess med en vellykket utvikling av den norske forsyningskjeden innen havvind. I kjølvannet av denne satsingen vil det bli etablert mange nye arbeidsplasser lokalt.

Suksesskriterier

I Skjoldblad har vi dokumentert teknisk kompetanse innen både bunnfast og flytende havvind, samt inngående kunnskap om og erfaring med å levere energiprosjekter i Norge. Sammen med vår sterke forståelse av det norske markedet og vårt nettverk av lokale underleverandører og kontakter, vil vi bruke vår erfaring til å styrke den lokale industrikompetansen, utvikle den norske forsyningskjeden for havvind og skape lokale arbeidsplasser.