Vår ambisjon er å spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge.

Ambisjon

Sammen skal vi levere kraften som trengs for å møte den økende etterspørselen og gi drivkraft til energiomstillingen. Vår ambisjon er å bli den foretrukne bidragsyteren som gjør Norge i stand til å utvikle en sterk og konkurransedyktig havvindindustri i verdensklasse.

Lang sikt på nært hold

I Skjoldblad tror vi på en langsiktig industriell tilnærming med et lokalt fundament (lokal leverandørkjede), der utviklere, leverandørkjede, myndigheter og andre sentrale interessenter samarbeider for å utvikle en blomstrende ny industri i Norge.

Våre styrker

Skjoldblad vil utnytte teknisk, kommersiell og prosjektledelseserfaring fra vår betydelige portefølje av havvindprosjekter, vår finansielle styrke og internasjonale talenter – dette er vår suksessformel for å levere førsteklasses prosjekter i Norge. Vi vil fokusere på å styrke den lokale industrikompetansen og bidra til en vellykket utvikling av den norske forsyningskjeden for havvind, inkludert etablering av lokale arbeidsplasser.

Høyeste sikkerhetsstandarder

55 år i offshore-Norge

Bærekraftig utvikling

Beskyttelse av miljøet

Innovasjon og teknologi

Sterk finansiell soliditet & tilgang til finansiering

Pålitelighet & garanti for Norge

Kompetanse innen drift og utvikling av lignende prosjekter

Markedsleder innen fornybar energi

Robust teknisk erfaring