TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind har gått sammen og etablert den norske havvindsatsningen Skjoldblad.

Skjoldblad skal spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge og levere kraft til den norske energiomstillingen.

Bakgrunn

Innen 2050 skal Norge avkarboniseres og bli et lavutslippssamfunn. Tilgang på fornybar kraft er en av forutsetningene for å klare dette.

Norge er velsignet med ideelle forhold for havvind med en lang kystlinje og eksponering for sterk nordisk vind. Dette gjør landet ideelt for havvindproduksjon. Derfor har Norge identifisert havvind som en sentral mulighet til å diversifisere sin industrielle base, men også for å skape nye arbeidsplasser og økonomiske fordeler.

Resultat

Andre nøkkelfaktorer er bred kompetanse og erfaring fra olje- og gassindustrien, havneinfrastruktur og maritim tradisjon. Alt dette vil bidra til å avkarbonisere den innenlandske elektrisitetsproduksjonen ytterligere.

Med alle disse fordelene, i tillegg til vår innovative, teknologiske tankegang og smarte hoder, vil Skjoldblad gjøre sitt for å få det til å skje.

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind vil gjennom Skjoldblad tilføre betydelig industriell, sosial og økonomisk verdi til den lovende havvindindustrien i Norge.
Vår ambisjon er å spille en ledende rolle i utviklingen av en havvindindustri i verdensklasse i Norge.
Relevante artikler og aktuelle lenker
Spørsmål, tilbakemeldinger, generell interesse?