Skjoldblad established

Annonseringen kommer som en oppfølging av de tre selskapenes kommunikasjon høsten 2021 om at de etablerte et konsortium med ambisjon om å bruke sin globale kompetanse og erfaring, samt sin lange erfaring i Norge til å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri. Skjoldblads eiere kan samlet vise til en internasjonal portefølje av havvindprosjekter, under […]