Skjoldblad markerte seg på ONS 22

ONS er stedet å være for alle som har en ambisjon for fremtidens energi og bærekraft, og dens teknologi. I år fant ONS sted fra 29. august til 1. september

Skjoldblad ble i år introdusert for leverandørkjeden tilknyttet offshore industrien i nordsjøen på forsyningsseminaret vi holdt på konferansen, og på vår unike stand.

Gjennom vårt forsyningsseminar møtte vi mange leverandører og delte vår visjon og ambisjoner for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II offshore vind. Vi fokuserte på å skape muligheter for å utvide og koble oss til det lokale forsyningskjedenettverket.

På standen vår fikk vi møte og presentere oss for et bredt spekter av mennesker i bransjen. Vi fikk også besøk av norske politikere og mange gode havvinddiskusjoner fant sted.

I denne artikkelen

Relaterte nyheter