Skjoldblad etableres

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvinds samarbeid om havvind videreføres under navnet Skjoldblad.

Annonseringen kommer som en oppfølging av de tre selskapenes kommunikasjon høsten 2021 om at de etablerte et konsortium med ambisjon om å bruke sin globale kompetanse og erfaring, samt sin lange erfaring i Norge til å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri.

Skjoldblads eiere kan samlet vise til en internasjonal portefølje av havvindprosjekter, under utvikling, utbygging eller ikraftsatt, på mer enn 80 GW, noe som posisjonerer konsortiet som en global leder innen havvind. I tillegg til en omfattende portefølje og bred internasjonal erfaring, har også Skjoldblads eiere i over et halvt århundre vært sentrale aktører i utviklingen av norsk energiindustri, både landbasert og offshore.

Skjoldblads ambisjon er å bli en bidragsyter som gjør Norge i stand til å utvikle en sterk og konkurransedyktig havvindindustri i verdensklasse. TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind vil gjennom Skjoldblad tilføre betydelig industriell, samfunnsmessig og økonomisk verdi.

I Skjoldblad tror vi på en langsiktig industriell tilnærming til den lovende havvindindustrien, med et lokalt fundament, der utviklere, leverandørkjede, myndigheter og andre sentrale interessenter samarbeider for å utvikle ny industri i Norge. Vi vil ha betydelig fokus på å styrke lokal industrikompetanse og utvikle norske leverandørkjeder og skape nye, lokale arbeidsplasser. Skjoldblad vil benytte seg av teknisk, kommersiell og prosjektledelseserfaring fra eiernes betydelige portefølje av havvindprosjekter, deres finansielle styrke samt norske og internasjonale talenter.

Vårt selskapsnavn er inspirert av planten skjoldblad, som vokser i værhardt vestnorsk kystmiljø. Planten vurderes som nær truet. Dette er en plante som tåler sjøsprøyt og på en stengel vokser bladene i et fellesskap. Planten representerer hva vi i Skjoldblad står for: styrke, vekst og samhandling er sentrale faktorer i arbeidet med å bygge en sterk havvind-industri i Norge. Logoen er inspirert av formen til historiske/tradisjonelle vindmøller og planten skjoldblad. Ordet skjoldblad består av «skjold» og «blad». Sammen med logoen er dette et uttrykk for at vår satsing skal gjøres ved utnyttelse av vindenergi gjennom banebrytende industriell teknologi.

Total Energies – energiomstilling i verdensklasse

TotalEnergies er et globalt energiselskap, som produserer og markedsfører et bredt spekter av energi: olje, biodrivstoff, naturgass, grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. Selskapets 105 000 ansatte jobber for å produsere energi som er rimelig, ren, pålitelig og tilgjengelig for så som mulig, og er aktiv i mer enn 130 land.

Iberdrola – verdensledende innen havvind

Iberdrola er blant verdens største energiselskap, ledende innen fornybar kraftproduksjon, og i spissen for skiftet til en lav-karbon økonomi. Selskapet forsyner energi til nærmere 100 millioner mennesker i en lang rekke land. Med fokus på fornybar energi, smarte nett og smarte løsninger, omfatter Iberdrolas hovedmarkeder Europa, USA, Brasil, Mexico og Australia. Selskapet sysselsetter nær 40 000, og har de siste 20 årene investert over 130 milliarder euro for å bidra til å bygge en bærekraftig energimodell.

Norsk Havvind – større ambisjoner for fremtiden

Norsk Havvind er en uavhengig utvikler av vindkraft til havs. Majoritetseier Valinor har, gjennom datterselskapet Norsk Vind, etablert seg som den største utvikler av landbasert vind i Norge. Gjennom målrettede investeringer og aktivt eierskap, har Valinor betydelig erfaring med å bygge og eie sterke selskaper, med et stort potensial innen fornybar kraftproduksjon, infrastruktur og akvakultur. Ledelsen og styret i Norsk Havvind har betydelig erfaring fra planlegging, utvikling og gjennomføring av energiprosjekter til havs.

For mer informasjon, vennligst kontakt

CEO Norsk Havvind AS Peder Sortland,
+47 902 81 801, peso@norskhavvind.com

TotalEnergies Renewable Explorer Øyvind Gundersen,
+47 971 80 416, oyvind.gundersen@totalenergies.com

Iberdrola Media Relations: Eduardo González,
+34 638 146 175egonzalezf@iberdrola.es

og besøk

totalenergies.com
iberdrola.com
norskhavvind.no
scottishpower.co.uk
valinor.no
vindenergi.no

Relaterte nyheter

14/05/2024
Representanter fra Skjoldblad-konsortiumets partnere (Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind) deltok på High Wind-konferansen i Stavanger 12. mars.
29/01/2024
Arrangementet ga Skjoldblad muligheten til å knytte kontakt med den norske delegasjonen i Glasgow.
15/11/2023
Skjoldblad har informert OED om at vi ikke vil delta i den kommende konkurransen om areal for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II.
20/10/2023
Skjoldblad er en del av T-shore, et program ledet av Energy Innovation i Norge.