Skjoldblad at High Wind Conference, Stavanger March 2024

High Wind-konferansen er et ledende møtested for industrien, beslutningstakere og andre aktører i hele verdikjeden for havvind i Nordsjøen. Peter Robson, Iberdrolas senior miljøsjef for havvind, holdt også en presentasjon på konferansen om sameksistens med naturen. Peter har over 13 års erfaring med å levere økologisk overvåking, skadebegrensning og kompensasjonstiltak ved vindparker på land og […]

Norwegian Networking Luncheon - Offshore Wind 2024, Glasgow

Skjoldblads Eleni Gaki (Iberdrolas tilbudsansvarlige) deltok på lunsjmøtet som ble holdt på Offshore Renewables Conference i Glasgow, arrangert av Norges viseambassadør, Øyvind Hernes, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners. Arrangementet ga Skjoldblad muligheten til å knytte kontakt med den norske delegasjonen i Glasgow og lære mer om deres verdiforslag, samtidig som vi […]

Skjoldblad withdraws from Southern North Sea II offshore wind competition

Skjoldblad har gjennomført en grundig evaluering av muligheten og konkludert med at vi under rådende markedsforhold ikke vil delta i den kommende auksjonen. Vi har derfor ikke sett det som hensiktsmessig å søke om prekvalifisering av vårt konsortium. Beslutningen påvirker ikke vår tilnærming til fremtidige konkurranser for havvind i Norge, inkludert Utsira Nord. Skjoldblad har […]

Skjoldblad at the T-shore Workshop CoVE Offshore Wind Norway – OTD Energy Stavanger, October 2023

Energy Innovation driver kompetanseutvikling gjennom opplæringsprogrammer, bransjesamarbeid og Senter for Yrkesfaglig Kompetanse (CoVE) for å gi arbeidere de ferdighetene og kompetansene de trenger for å lykkes i offshore vindindustrien. Vi ønsket velkommen muligheten til å delta på T-shore regionale CoVE for Offshore Vind verkstedet som ble holdt på OTD ENERGY Exhibition i Stavanger. En fullpakket […]

Skjoldblad at Global Offshore Wind London, June 2023

Representanter fra Skjoldblads forsyningskjede- og bærekraftsavdelinger var begeistret for å møte den norske delegasjonen av selskaper og delta på «Speed Pitch»-økten organisert av Norwegian Energy Partners (NORWEP) under Global Offshore Wind-arrangementet på London’s ExCel-senter. Med bare 60 sekunder til rådighet for å dele sine unike verdiforslag, møtte 28 norske selskaper utfordringen, og tilbød tjenester på […]

Skjoldblad at Floating Wind Days Haugesund, May 2023

Med erfaring innen skipskonstruksjon, marineteknikk og som ledende pakkeforvalter for Iberdrola, deltok Skjoldblads Marc Caldes Colomar i en paneldebatt med bransjeeksperter for å dele refleksjoner om utviklingen av flytende teknologier, kapasiteten i forsyningskjeden og den uunnværlige muligheten for den norske forsyningskjeden. Marc påpekte Norges innflytelse i forsyningskjeden for flytende vind over teknologi, testsentre og fasiliteter, […]

High Wind 2023 Conference

Konferansen fokuserte på verdikjeden for offshore vindindustri, transformasjonen av industrien fra O&G til et bredt energifokus, teknologi og den norske verdikjeden. Deltakerne fra Skjoldblad tok også en båttur til Jelsa dagen etter for å lære om konseptet, status og veien framover for bygging og montering av flytende vindturbiner. Tusen takk til Stavanger, ONS-organisasjonen, The Norwegian […]

Offshore Wind Supplier Day

Forrige uke møtte vi med 29 selskaper på Straume Teknologipark utenfor Bergen for Havvindleverandørdag. Vi stilte med nøkkelpersoner fra konsortiet vårt (Iberdrola +TotalEnergies + Norsk Havvind), og fikk høre korte presentasjoner fra de besøkende bedriftene.  Skjoldblad ønsket å etablere nye relasjoner knyttet til både norske og internasjonale tildelinger av havvind. Arrangementet ble organisert av GCE […]

Skjoldblad took a stand at ONS 22

Skjoldblad ble i år introdusert for leverandørkjeden tilknyttet offshore industrien i nordsjøen på forsyningsseminaret vi holdt på konferansen, og på vår unike stand. Gjennom vårt forsyningsseminar møtte vi mange leverandører og delte vår visjon og ambisjoner for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II offshore vind. Vi fokuserte på å skape muligheter for å utvide og […]