Skjoldblad markerte seg på ONS 22

Skjoldblad ble i år introdusert for leverandørkjeden tilknyttet offshore industrien i nordsjøen på forsyningsseminaret vi holdt på konferansen, og på vår unike stand. Gjennom vårt forsyningsseminar møtte vi mange leverandører og delte vår visjon og ambisjoner for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II offshore vind. Vi fokuserte på å skape muligheter for å utvide og […]

Møt oss på ONS

Skjoldblads ambisjon er å bli en bidragsyter som gjør Norge i stand til å utvikle en sterk og konkurransedyktig havvindindustri i verdensklasse. TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind vil gjennom Skjoldblad tilføre betydelig industriell, samfunnsmessig og økonomisk verdi. Vi gleder oss til å fortelle mer på stand 9460 i hall 9, som vi deler med Validé […]

Skjoldblad etableres

Annonseringen kommer som en oppfølging av de tre selskapenes kommunikasjon høsten 2021 om at de etablerte et konsortium med ambisjon om å bruke sin globale kompetanse og erfaring, samt sin lange erfaring i Norge til å utvikle en sterk og bærekraftig norsk havvindindustri. Skjoldblads eiere kan samlet vise til en internasjonal portefølje av havvindprosjekter, under […]

Møte med representanter fra leverandørindustrien

Samlingen, som fant sted over to dager i Kristiansand, ble arrangert gjennom industriklyngen GCE NODE og ble innledet av fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen. Vi fikk her anledning til å lære mye om den verdifulle erfaring, kompetanse og kapasitet som finnes i regionen og diskutere de mulighetene havvindkraft kan gi både nasjonalt og regionalt. Konsortiet […]

Høringsuttalelse – Forslag til inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Våre kommentarer til den foreslåtte inndelingen av de to områdene er oppsummert i følgende punkter: Vi tror den foreslåtte arealutnyttelsen i MW/km2 for de foreslåtte utlysningsområdene er for høy, noe som vil resultere i økte utviklingskostnader og følgelig også energikostnad. Endelig turbinlayout vil avhenge av flere momenter som grunnforhold og eventuelle beskrankninger i turbinplassering. Vi […]